Over LOMAX


LOMAX ontwikkelt programma’s en projecten in de profit- en non-profit sector. LOMAX werkt aan bestaande en nieuwe oplossingen. Wij zoeken samen met u naar praktische, duurzame en ondernemende oplossingen en helpen deze ook daadwerkelijk te realiseren.

MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is bijvoorbeeld een thema waar LOMAX u graag bij helpt, om gezamenlijk een grotere maatschappelijke impact te realiseren. Onze consultants en projectmanagers ondersteunen u en uw organisatie in het realiseren van uw kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. 

Wie kan en waarvoor kunt u bij LOMAX terecht?

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJVEN (MKB) EN ANDERE INSTELLINGEN
• Verkoop of inkoop van een bestaand MKB bedrijf en/of het opzetten van een nieuw bedrijfsconcern;
• Sanering of opnieuw in de markt zetten van een bestaand MKB bedrijf;
• Verbetering van de financieringsstructuur (meer vreemd vermogen/lagere rente/extra eigen vermogen);
• Oplossingen management of opvolging e.a. operationele, administratieve vraagstukken;
• Business development (facilitaire dienstverlening t.b.v. horeca);
• Investeringsaanvragen voor achtergesteld vermogen t.b.v. MKB;

NEDERLANDSE GEMEENTEN, (SEMI)OVERHEIDSINSTELLINGEN, SCHOLEN EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
• De ratio bijstandsgerechtigden kwalitatief en kwantitatief strategisch en structureel te verbeteren;
• Opzetten en verbeteren van echte en effectieve samenwerking tussen overheid en maatschappelijke instellingen in het kader van de BBZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen);
• Werk- en leertrajecten (mét job guarantee) voor o.a. scholieren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

FINANCIËLE INSTELLINGEN


WILT U MEER WETEN?
Neem contact op met LOMAX.
email: info@lomax.info