PROJECTEN


De mensen van LOMAX hebben zich de afgelopen jaren gericht op verschillende werkgebieden met onder andere de volgende projecten:

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJVEN

I. Maatschappelijke projecten:

PROJECT INSPIRATIE PROGRAMMA
Project Inspiratie Programma (PIP) is een project ontwikkeld om bijstandsgerechtigden en statushouders te begeleiden bij het opstarten of overnemen van hun eigen onderneming. Met name bijstandsgerechtigden met een migratie achtergrond ondervinden daarbij extra obstakels. Het programma werkt aan een grote stimulans op het gebied van participatie, integratie, zingeving en economische ontwikkeling. De kracht van dit programma is dat de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het hele traject, en daarbij tot drie jaar na de start van het bedrijf begeleid worden. Na een succesvolle pilot in de gemeente Groningen wil LOMAX de samenwerking met andere gemeenten aangaan in combinatie met lokale sociaal maatschappelijke organisaties.


II. Business development:

ART HOTEL /WOONHOTEL ROTTERDAM
De continuering van een failliete exploitatie van dit sociaal woonhotel (105 kamers), voor mensen met een bijstand/zorgvergoeding in een acute noodsituatie in combinatie met een 4 sterren hotel (105 kamers). Twee woningcorporaties, Woonstad en Woonbron, waren eigenaar van het vastgoed, dat ook verkocht moest worden.

Opdracht: Management en continueren van een failliet hotel (210 kamers):
Verkoop arrangeren van en voortzetten van de hotelexploitatie en het vastgoed.

ROYAL FOOD HILVERSUM
Ondersteunen en begeleiden van twee Syrische vluchtelingen bij het starten van het eerste EKO-gecertificeerde Döner / kiprestaurant van Nederland. Dit restaurant is het eerste succesverhaal van het programma PIP (Project Inspiratie Programma).

Opdracht: Volledige ondersteuning faciliteren, inclusief arrangering 95% vreemde financiering voor de overname van een Horeca bedrijf in Nederland.


III. Verantwoorde financiering arrangeren voor MKB’ers:

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

I. Arrangeren en optimaliseren van bancaire bedrijfsfinancieringen in Nederland;
II. Ontwikkelen, opzetten en managen van particuliere hypotheekbedrijven in Nederland en Duitsland;
III. Ontwikkelen, opzetten en managen van beleggingsportefeuille ‘non performing commercial German mortgages’;

ELQ HYPOTHEKEN N.V. 
1e Non conforming mortgage company in continentaal Europa (Nederland). Distributie via intermediairs.
Opdracht: ontwikkelen bedrijfsidee en omzetten in concreet bedrijf.


WILT U MEER WETEN?
Neem contact op met LOMAX.
email: info@lomax.info